Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 13 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Kim są uczniowie Jezusa? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)

2. Dlaczego zapalonego światła nie stawia się pod korcem, tylko na świeczniku? („aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”)

3. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”)

Top