Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

26 maj 2018

 Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 7 - 13) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj:

1. Jakie skazania dał Jezus Dwunastu? („uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!”)

Top