Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 3, 20 - 35) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co mówili uczeni w Piśmie? („ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy”)

2. Co odrzekł im Jezus? („jak może szatan wyrzucać szatana?”)

3. Kto nigdy nie otrzyma odpuszczenia? („kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”)

4. Kim jest ten, kto pełni wolę Bożą? („bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)

Top