Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Dokąd i po co chodzili co roku Rodzice Jezusa? („do Jerozolimy na Święto Paschy”)

2. Czego nie zauważyli Rodzice Jezusa wracając? („został Jezus w Jerozolimie”)

3. Gdzie i w jakiej sytuacji odnaleźli Jezusa Rodzice? („w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”)

4. Co rzekł Rodzicom Jezus? („Czeluście Mnie szukali? Czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)

Top