Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 31 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co poprosili Piłata Żydzi? („aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała”)

2. Co następnie się stało? („przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok”)

3. Co się stało, gdy żołnierz przebił włócznią bok Jezusowi? („natychmiast wypłynęły krew i woda”)

4. Dlaczego to wszystko tak właśnie się stało? („aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana”)

Top