Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 28 b - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 28 b - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezusa uczony w Piśmie? („Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”)

2. Co odrzekł Jezus? („Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”)

3. Jakie jest drugie przykazanie? („Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”)

4. Czy jest jakieś większe przykazanie? („Nie ma innego przykazania większego od tych”)

Top