Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 18 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 18 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co twierdzili saduceusze? („że nie ma zmartwychwstania”)

2. Co będzie po powstaniu z martwych? („gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie”)

Top