Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 12, 1 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił właściciel winnicy? („oddał ją w dzierżawę rolnikom”)

2. Co rolnicy zrobili ze sługami, których właściciel winnicy wysłał, by odebrali należną część z plonów? („obili i odesłali z niczym (…) zranili w głowę i znieważyli (…) zabili”)

3. Kogo posłał jako ostatniego z nadzieją, że go uszanują? („ukochanego syna”)

4. Co zrobili z nim rolnicy? („to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze”)

5. Co stało się głowicą węgła? („kamień, który odrzucili budujący”)

Top