Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 – 3, 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 2, 23 – 3, 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co robili uczniowie w szabat? („zaczęli po drodze zrywać kłosy”)

2. O co spytali Jezusa faryzeusze? („czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”)

3. Co odpowiedział im Jezus? („to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu”)

4. Kto był w synagodze i co rzekł do niego Jezus? („człowiek, który miał uschłą rękę … Stań tu na środku!”)

5. O co spytał Jezus faryzeuszów? („Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?”)

6. Co zrobił następnie Jezus i co się stało? („rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa”)

Top