Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 27 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O co spytał Jezus arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych? („Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?”)

2. Jaką usłyszał odpowiedź? („Oni zastanawiali się między sobą: Jeśli powiemy <Z nieba>, to nam zarzuci: Dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Powiemy: <Od ludzi>. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: <Nie wiemy>”)

Top