Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 11 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

26 maj 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 11, 11 - 25) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobił Jezus w świątyni? („zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni”)

2. O czym pouczył Jezus? („Mój dom ma być domem modlitwy”)

3. Jak powinna wyglądać nasza wiara? („kto powie tej górze: Podnieś się i rzuć się w morze!, a  nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie”)

4. Jaką obietnicę złożył Jezus? („wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie”)

Top