Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 32 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

27 kwiecień 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 32 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. O czym Jezus mówił uczniom? („oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie”)

2. Po co przyszedł Syn Człowieczy? („nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)

Top