Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

27 kwiecień 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 28, 16 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Co zrobili uczniowie, gdy ujrzeli Jezusa? („oddali Mu pokłon”)

2. Co rzekł Jezus do uczniów? („Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”)

Top