Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

27 kwiecień 2018

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 17, 20 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj:

1. Za kim prosi Jezus? („nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie”)

2. Dlaczego Jezus prosi? („aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał”)

3. O co jeszcze prosi Ojca Jezus? („chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata”)

Top