Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1825)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 44 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego podobne jest królestwo niebieskie? („do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Z radości poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”) 2. Do czego jeszcze podobne jest królestwo niebieskie? („do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 36 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co prosili Jezusa uczniowie? („wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!”) 2. Co odpowiedział Jezus? („jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 16 - 17) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. O czym naucza Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 1 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Filipa, gdy ujrzał wielkie tłumy? („Skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić”) 2. Co rzekł Andrzej Jezusowi? („Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”) 3. Co odrzekł Jezus? („Każcie ludziom usiąść!... Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy”) 4. Co zrobił Jezus? („wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 24 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z czym Jezus porównał królestwo niebieskie? („podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł”) 2. Co rzekł gospodarz? („Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co o sobie rzekł Jezus? („Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia”) 2. Co Ojciec robi z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 3. Co robi Ojciec z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosił owoc obfitszy”) 4. O co prosi Jezus? („Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 5. O czym naucza Jezus? („Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić… Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”) 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”) 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 13, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Gdzie padły niektóre ziarna i co się z nimi stało? („padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je”) 2. Gdzie padły inne ziarna i co się z nimi stało? („na miejsca skaliste…wnet powschodziły…gdy słońce wzeszło przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia”) 3. Gdzie jeszcze padły ziarna? („między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je”) 4. Gdzie padły kolejne ziarna? („na ziemię żyzną i plon wydały”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 46 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto chciał mówić z Jezusem? („Jego Matka i bracia”) 2. Co odparł Jezus? („któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?... Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekli Jezusowi niektórzy uczeni w Piśmie i faryzeusze? („chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie”) 2. Co odrzekł im Jezus? („plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza”)
Strona 1 z 92

Top