Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1911)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 54 - 59) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii? („Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 49 - 53) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co przyszedł Jezus? („Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”) 2. O co spytał Jezus i jakiej odpowiedzi udzielił? („Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 39 - 48) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co nakazuje Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”) 2. Co będzie działo się z tym, komu wiele dano? („od tego wiele wymagać się będzie”) 3. Co będzie się działo z tym, komu wiele zlecono? („tym więcej od niego żądać będą”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 35 - 38) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus? („A wy bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Pan do siedemdziesięciu dwóch? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”) 2. Jakie zalecenia daje Jezus? („gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi!”) 3. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 10, 35 - 45) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytał Jezus synów Zebedeusza? („Co chcecie, żebym wam uczynił?”) 2. Co odrzekli synowie Zebedeusza Jezusowi? („Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”) 3. Co odpowiedział im Jezus? („Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”) 4. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 8 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co powiedział Jezus? („Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych”) 2. Co jeszcze rzekł Jezus? („Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 12, 1 - 7) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co Jezus rzekł uczniom? („nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome”) 2. Co jeszcze Jezus rzekł uczniom? („nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą (…) Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 47 - 54) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 11, 42 - 46) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus mówi „biada” faryzeuszom? („bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą”) 2. Dlaczego Jezus mówi „biada” uczonym w Prawie? („wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie”)
Strona 1 z 96

Top