Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1745)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 9 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak umiłował nas Jezus? („Jak Mnie umiłował Ojciec”) 2. Jak trwać w miłości Jezusa? („jeśli będziecie zachowywać moje przykazania”) 3. Jakie jest przykazanie Jezusa? („abyście się wzajemnie miłowali”) 4. Jaka jest największa miłość? („gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”) 5. Jak nazywa nas Jezus? („przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 6. Na co przeznaczył nas Jezus? („przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 10, 11 - 16) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem dobrym pasterzem”) 2. Co robi dobry pasterz? („daje życie swoje za owce”) 3. Czy Jezus zna swoje owce? („znam owce moje, a moje Mnie znają”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 12 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakie przykazanie daje Jezus? („abyście się wzajemnie miłowali, ta jak Ja was umiłowałem”) 2. Jak nazywa nas Jezus, jeśli wypełniamy przykazania? („wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 6 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kim jest Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 2. W jaki sposób można przyjść do Ojca? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”) 3. Czego będzie dokonywał wierzący w Jezusa? („kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni”) 4. Jaką obietnicę składa Jezus? („o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię… Ja to spełnię”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dzieje się z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 2. Co dzieje się z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 4. Kto przynosi owoc obfity? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim”) 5. Czy możemy uczynić coś bez Jezusa? („beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 6. Kiedy możemy prosić o cokolwiek zechcemy, a to nam się spełni? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 27 – 31 a) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 19, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto stał obok krzyża Jezusowego? („Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena”) 2. Co rzekł Jezus do Matki, gdy ujrzał stojącego obok Niej ucznia, którego miłował? („Niewiasto, oto syn Twój”) 3. Co następnie rzekł do ucznia? („oto Matka twoja”) 4. Co stało się następnie? („od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 15, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co dzieje się z latoroślą, która nie przynosi owocu? („odcina”) 2. Co dzieje się z latoroślą, która przynosi owoc? („oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”) 3. Do czego zachęca Jezus? („wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was”) 4. Kto przynosi owoc obfity? („kto trwa we Mnie, a Ja w nim”) 5. Czy możemy uczynić coś bez Jezusa? („beze Mnie nic nie możecie uczynić”) 6. Kiedy możemy prosić o cokolwiek zechcemy, a to nam się spełni? („jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 7 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Filip do Jezusa? („Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”) 2. Co odpowiedział mu Jezus? („Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca”) 3. O co prosi Jezus? (wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!”) 4. Co mówi Jezus? („ O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (J 14, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego zachęca dzisiejsza Ewangelia? („Niech się nie trwoży serce wasze”) 2. Co o sobie powiedział Jezus? („Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”) 3. Czy można przyjść do Ojca inaczej, niż przez Jezusa? („nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”)
Strona 1 z 88

Top