Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1150)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 16, 1 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym poucza dziś Jezus? („pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”) 2. O czym jeszcze poucza Jezus? („kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie”) 3. Co nakazuje Jezus? („nie możecie służyć Bogu i Mamonie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 9, 9 - 13) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus do Mateusza, siedzącego w komorze celnej? („Pójdź za Mną!”) 2. Co zrobił Mateusz? („on wstał i poszedł za Nim”) 3. Na co oburzali się faryzeusze? („dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”) 4. Co rzekł Jezus faryzeuszom? („nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 8, 1 - 3) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co robił Jezus wędrując przez miasta i wsie? („nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym”) 2. Kto był z Jezusem? („Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 36 - 50) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobiła kobieta prowadząca grzeszne życie, gdy dowiedziała się, że Jezus jest gościem w domu faryzeusza? („przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem”) 2. Co rzekł Jezus Szymonowi? („Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich… Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 41 - 52) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co się stało, gdy Rodzice Jezusa wracali z Jerozolimy? („został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice”) 2. Gdzie zastali Jezusa? („odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania”) 3. Jak reagowali słuchający? („byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami”) 4. Co rzekł Jezus Rodzicom? („Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 11 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo ujrzał Jezus wchodząc do Nain? („wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową”) 2. Co zrobił Jezus? („rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”) 3. Co następnie się stało? („zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 7, 1 - 10) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Po co setnik wysłał do Jezusa starszyznę żydowską? („z prośbą żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę”) 2. Z jaką prośbą setnik wysłał do Jezusa przyjaciół? („ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony”) 3. Co rzekł Jezus? („tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu… zastali sługę zdrowego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 15, 1 - 32) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Z czego w niebie będzie większa radość? („z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia”) 2. Co rzekł ojciec do starszego syna? („moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 3, 13 - 17) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jak bardzo Bóg umiłował świat? („tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”) 2. Po co Bóg posłał swego Syna? („nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 6, 39 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus? („czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata”)

Strona 1 z 58
Top