Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (2382)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 30 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co poprosił Jezus uczniów, gdy opowiadali Mu, co zdziałali i czego nauczali? („pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”) 2. Czy uczniowie posłuchali Jezusa? („odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno”) 3. Co zrobił Jezus, gdy wysiadł z łodzi i ujrzał wielki tłum? („zlitował się nad nimi… i zaczął ich nauczać”) 4. Dlaczego Jezus zlitował się nad tłumem? („byli bowiem jak owce nie mające pasterza”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 14 - 29) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Herod kazał pochwycić Jana? („z powodu Herodiady, żony brata swego”) 2. O co poprosiła Heroda córka Herodiady? („chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela”) 3. Co zrobił Herod? („posłał kata i polecił przynieść głowę Jana”) 4. Jak zareagowali uczniowie Jana, gdy dowiedzieli się o wszystkim? („przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 2, 22 - 40) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd i w jakim celu Rodzice przynieśli Jezusa? („do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu”) 2. Kto żył w Jerozolimie i czego oczekiwał? („Symeon…wyczekiwał pociechy Izraela”) 3. Co objawiał Duch Święty Symeonowi? („że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego”) 4. Co robił Symeon, gdy wziął małego Jezusa w objęcia? („błogosławił Boga”) 5. Kto jeszcze był w świątyni? („prorokini Anna”) 6. Co robiła prorokini Anna? („sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 6, 1 - 6) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dokąd przyszedł Jezus? („do swego rodzinnego miasta”) 2. Gdzie nauczał Jezus? („w synagodze”) 3. Jak reagowano w rodzinnym mieście na naukę Jezusa? („powątpiewali o Nim”) 4. Co rzekł im Jezus? („tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 21 - 43) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Jair prosił Jezusa? („Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła”) 2. Co zrobił Jezus? („Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci, wstań!”) 3. Co następnie się stało? („Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła”) 4. Co rzekł Jezus kobiecie cierpiącej na upływ krwi? („Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 5, 1 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Którzy posiądą ziemię? („Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”) 2. Którzy dostąpią miłosierdzia? („Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”) 3. Którzy będą nazwani synami Bożymi? („Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”) 4. Jak Jezus nazywa swoich uczniów? („Wy jesteście solą ziemi… Wy jesteście światłem świata”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 5, 1 – 12 a) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni ubodzy w duchu”) 2. Kto zostanie pocieszony? („błogosławieni, którzy się smucą”) 3. Kto zostanie nasycony? („błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości”) 4. Któży będą oglądali Boga? („błogosławieni czystego serca”) 5. Do kogo należy królestwo niebieskie? („błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 35 - 41) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co działo się z łodzią, którą przeprawiał się Jezus na drugą stronę jeziora? („fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała”) 2. Co w tym czasie robił Jezus? („spał w tyle łodzi”) 3. Co zrobił Jezus, gdy uczniowie Go obudzili? („rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się”) 4. Co rzekł następnie Jezus do uczniów? („Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Mk 4, 26 - 34) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Do czego Jezus porównuje królestwo Boże? („jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie”) 2. W jaki sposób Jezus głosił naukę? (”w wielu takich przypowieściach”) 3. Komu Jezus objaśniał wszystko osobno? („swoim uczniom”)
Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 1 - 9) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. W jakim celu Pan wyznaczył 72? („wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”) 2. Co im rzekł? („żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało… Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki”) 3. Jakie zalecenia dał im Jezus? („nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów… gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówicie: pokój temu domowi… uzdrawiajcie chorych, którzy tam są”) 4. Na co zasługuje robotnik? („na swoją zapłatę”)
Strona 1 z 120

Top