Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (749)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 51 - 58) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Żydom Jezus? („Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”) 2. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 13 - 15) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom, gdy ci zabraniali przynosić do Jezusa dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie? („Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 19, 3 - 12) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa faryzeusze? („czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu?”) 2. Co odrzekł im Jezus? („co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”) 3. Co Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o cudzołóstwie? („kto oddala swoją żonę-chyba w wypadku nierządu-a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 21 – 19, 1) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co Piotr spytał Jezusa? („Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy nie aż siedem razy?”) 2. Co odrzekł mu Jezus? („nie mówię ci, że aż siedem razy, ale aż siedemdziesiąt siedem razy”) 3. Do czego Jezus przyrównuje królestwo niebieskie w dzisiejszej Ewangelii? („do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 1, 39 - 56) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jaki okrzyk wydała Elżbieta słysząc pozdrowienie Maryi? („Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona”) 2. Co rzekła Maryja? („Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 18, 1 – 5. 10. 12 - 14) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co spytali Jezusa uczniowie? („Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?”) 2. Co zrobił i co odrzekł Jezus? („On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim”) 3. O czym jeszcze pouczył Jezus w dzisiejszej Ewangelii? („Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 22 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co rzekł Jezus uczniom? („Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”) 2. O co spytali Piotra poborcy dwudrachmy? („wasz Nauczyciel nie płaci dwudrachmy?”) 3. Co odpowiedział? („owszem”) 4. O co spytał Piotra Jezus, i co odrzekł Piotr? („jak ci się zdaje: od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?”; „od obcych”) 5. Co rzekł Jezus? („A zatem synowie są wolni”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 6, 41 - 51) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Dlaczego Żydzi szemrali przeciw Jezusowi? („dlatego, że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił”) 2. Co rzekł im Jezus? („nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał”) 3. Kto ma życie wieczne? („Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”) 4. Co Jezus mówi o sobie? („Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 17, 14 - 20) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O co proszono Jezusa? („zlituj się nad moim synem! Jest epileptykiem…Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić”) 2. Co rzekł Jezus? („Przyprowadźcie Mi go tutaj!”) 3. Co się stało? („chłopiec odzyskał zdrowie”) 4. Co rzekł Jezus uczniom na pytanie dlaczego nie mogli wypędzić złego? („z powodu małej wiary waszej”) 5. O czym pouczył Jezus? („jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przesuń się stąd tam!, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 12, 24 - 26) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co stanie się z tym, kto kocha swoje życie? („traci je”) 2. Co stanie się z tym, kto nienawidzi swojego życia na tym świecie? („zachowa je na życie wieczne”) 3. Do czego w dzisiejszej Ewangelii zachęca Jezus? („a kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec”)

Strona 1 z 38
Top