Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie (1088)

Kurs Biblijny: Wzrastanie przez pytanie – godz. 12:00

W tej grupie tematycznej umieszczamy pytania do Ewangelii z danego dnia, które mogą okazać się nieocenioną pomocą przy codziennej medytacji nad Słowem Bożym.

np. Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 15, 29 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto przyszedł do Jezusa? („wielkie tłumy… chromych, ułomnych, niewidomych, niemych…”) 2. Co uczynił tym ludziom Jezus? („a On ich uzdrowił’) 3. Jak reagował tłum? („tłumy zdumiewały się… i wielbiły Boga”) 4. Dlaczego Jezus pożałował tego tłumu? („nie mają co jeść”) 5. Ile chlebów mieli uczniowie? („siedem i parę rybek”) 6. Co zrobił Jezus? („wziął siedem chlebów i ryby i odmówiwszy dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, a uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości…)

Na podstawie Ewangelii z dnia (J 20, 1. 11 - 18) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto udał się do grobu i co zastał? („Maria Magdalena… zobaczyła kamień odsunięty”) 2. Kogo ujrzała w grobie? („dwóch aniołów w bieli”) 3. Co jej rzekli? („niewiasto czemu płaczesz?”) 4. Co odpowiedziała? („zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono”) 5. Co następnie się stało? („Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu!”) 6. Co nakazał jej Jezus? („udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 38 - 42) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Co zrobiła Maria w dzisiejszej Ewangelii? („siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie”) 2. Co robiła Marta? („uwijała się koło rozmaitych posług”) 3. O co Marta spytała Pana? („czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?”) 4. Co rzekł Pan do Marty? („troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 14 - 21) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. O czym naradzali się faryzeusze? („odbyli naradę przeciw Niemu, w jaki sposób Go zgładzić”) 2. Co zrobił Jezus, gdy się o tym dowiedział? („oddalił się stamtąd”) 3. Ilu poszło za Jezusem i co im Jezus czynił? („wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 12, 1 - 8) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Którędy i kiedy przechodził Jezus? („w szabat wśród zbóż”) 2. Co robili uczniowie? („odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść”) 3. Jak zareagowali faryzeusze? („oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat”) 4. Co odrzekł im Jezus? („gdybyście zrozumieli, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 28 - 30) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kogo zaprasza Jezus? („przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”) 2. Jaki jest Jezus? („jestem cichy i pokorny sercem”) 3. Jakie jest jarzmo i brzemię, o którym mówi Jezus? („jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 25 - 27) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Za co Jezus wysławiał Ojca w dzisiejszej Ewangelii? („że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”) 2. Kto zna Syna i Ojca? („nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 11, 20 - 24) odpowiedz sobie na pytanie i zapamiętaj: 1. Dlaczego Jezus czynił wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów? („że się nie nawróciły”)

 

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 34 – 11, 1) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Kto nie jest godzien Jezusa? („kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie… kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie… kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną”) 2. Kto znajdzie życie? („kto straci swe życie z mego powodu”) 3. Kto nie utraci swej nagrody? („kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Łk 10, 25 - 37) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Jakimi intencjami kierował się uczony w prawie, zadając Jezusowi pytanie? („Wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”). 2. W jaki sposób Jezus odpowiada na podstępne pytanie? („Jezus mu odpowiedział: „Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?”). 3. Co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne? („Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”; „To czyń, a będziesz żył”). 4. Kto jest - przez swoje zachowanie - prawdziwym bliźnim dla drugiego? („Ten, który mu okazał miłosierdzie”)

Na podstawie Ewangelii z dnia (Mt 10, 24 - 33) odpowiedz sobie na pytania i zapamiętaj: 1. Czy jest coś zakrytego? („nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć”) 2. Czy powinniśmy się czegoś bać? („dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”) 3. Do kogo przyzna się Jezus? („do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”)

Strona 1 z 55
Top