Księga Kapłańska 8, 5 – 8

07 listopad 2017

Księga Kapłańska 8, 5 – 8 „Potem Mojżesz powiedział do społeczności: «Oto, co mi Pan kazał uczynić!» Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, opasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału urim i tummim”.

Top