Księga Kapłańska 8, 1 – 4

07 listopad 2017

Księga Kapłańska 8, 1 – 4 „Potem Pan powiedział do Mojżesza: «Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do Namiotu Spotkania». Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan rozkazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do Namiotu Spotkania”.

Top