Księga Wyjścia 28, 4 – 7

27 kwiecień 2017

Księga Wyjścia 28, 4 – 7 „Oto szaty, jakie winni sporządzić: pektorał, efod, suknia wierzchnia, tunika wyszywana, tiara i pas. Te szaty sporządzisz dla twego brata, Aarona, i dla jego synów, aby Mi służyli jako kapłani. A użyją na to złotych nici, fioletowej i czerwonej purpury i karmazynu oraz kręconego bisioru. Efod wykonają ze złotych nici i fioletowej i czerwonej purpury, karmazynu oraz kręconego bisioru, jako dzieło biegłych tkaczy. Będzie miał dwa naramienniki spięte ze sobą, a będą połączone na obu górnych końcach”.

Top