Księga Liczb 29, 12 – 19

01 październik 2018

Księga Liczb 29, 12 – 19 „Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli święte zgromadzenie. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej uciążliwej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto PANA. 13 Na ofiarę całopalną, która zostanie spalona na miłą woń dla PANA, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych jagniąt bez skazy. 14 Do tego odpowiednią ofiarę pokarmową: najlepszą mąkę rozczynioną oliwą – trzy dziesiąte efy na każdego z trzynastu cielców, dwie dziesiąte na każdego z dwóch baranów, 15 po jednej dziesiątej na każde z czternastu jagniąt. 16 Oprócz nieustannego całopalenia i dołączanej do niego ofiary pokarmowej i płynnej ofiarujecie również kozła jako ofiarę przebłagalną. Drugiego dnia ofiarujecie dwanaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych jagniąt bez skazy. 18 Oprócz tego złożycie, zgodnie z przepisami, ofiarę pokarmową i ofiary płynne, które dołączycie do ofiar z cielców, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby. 19 Oprócz nieustannego całopalenia i dołączanej do niego ofiary pokarmowej i płynnej ofiarujecie również kozła jako ofiarę przebłagalną."

Top