Księga Liczb 1, 5 – 17

05 kwiecień 2018

Księga Liczb 1, 5 – 17 „A oto imiona mężów, którzy winni wam towarzyszyć: z Rubena - Elisur, syn Szedeura; z Symeona - Szelumiel, syn Suriszaddaja; z Judy - Nachszon, syn Amminadaba; z Issachara - Netaneel, syn Suara; z Zabulona - Eliab, syn Chelona. 10 Z synów Józefa: z Efraima - Eliszama, syn Ammihuda; z Manassesa - Gamliel, syn Pedahsura; 11 z Beniamina - Abidan, syn Gideoniego; 12 z Dana - Achijezer, syn Ammiszaddaja; 13 z Asera - Pagiel, syn Okrana; 14 z Gada - Eliasaf, syn Deuela; 15 z Neftalego - Achira, syn Enana». 16 Ci zostali wezwani z całej społeczności, a byli oni wodzami pokoleń swoich przodków, naczelnikami tysięcy Izraela. 17 Mojżesz i Aaron rozkazali przyjść owym mężom, którzy imiennie zostali wyznaczeni”.

Top