Jezus nie boi się trudnych słów, by demaskować głupotę

05 marzec 2018

Jezus nie boi się trudnych słów, by demaskować głupotę Mt 23, 16 – 17 „Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który uświęca złoto?”

Top