Bóg czeka na owoce...

31 styczeń 2018

Bóg czeka na owoce, w innym wypadku zabiera Królestwo Boże Mt 21, 43 „Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Top