Nie ten, kto obiecuje coś Bogu...

31 styczeń 2018

Nie ten, kto obiecuje coś Bogu i tego nie robi otrzymuje niebo, a ten kto nawet jeśli nie obieca, zmienia zdanie Mt 21, 28 – 31 „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego”.

Top