Jezus odpowiedzi na pytania...

31 styczeń 2018

Jezus odpowiedzi na pytania, które Mu stawiamy, często warunkuje naszymi odpowiedziami, które Mu dajemy Mt 21, 24 „Jezus im odpowiedział: Ja też zadam wam jedno pytanie: jeśli odpowiecie Mi na nie, i Ja powiem wam, jakim prawem to czynię”.

Top