Najgłębszych pragnień serca...

03 styczeń 2018

Najgłębszych pragnień serca, które ma człowiek, nie jest w stanie zagłuszyć nawet tłum gapiów Mt 20, 31 „Tłum nastawał na nich, żeby umilkli; lecz oni jeszcze głośniej wołali: Panie, ulituj się nad nami, Synu Dawida!”

Top