Warto zbierać się w imię Jezusa...

01 grudzień 2017

Warto zbierać się w imię Jezusa, ponieważ wtedy On dołącza Mt 18, 20 „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”.

Top