Na czym polega świadectwo wiary?

21 październik 2016

Autentyczne świadectwo wiary opiera się na doświadczeniu Boga

1 J 4, 13 – 14 „Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”.

Top