Słowo brat w języku...

02 sierpień 2022
Słowo brat w języku semickim oznacza, ni mniej ni więcej, jak krewnego. Inne fragmenty Pisma Świętego pokazują, że Jezus nie miał braci i sióstr. ks. Rafał Jarosiewicz
J 7, 5 „Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego”.

Top