Nauczanie Jezusa było tak...

02 sierpień 2022
Nauczanie Jezusa było tak trudne do przyjęcia dla wielu, że pragnęli oni śmierci samego Jezusa. ks. Rafał Jarosiewicz
J 7, 1 „Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić”.

Top