Słowa Jezusa niejednokrotnie budzą...

02 sierpień 2022
Słowa Jezusa niejednokrotnie budzą opór w słuchaczach, a jednak Jezus nie rezygnuje z trudnych wymagań. ks. Rafał Jarosiewicz
J 6, 66 „Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło”.

Top