Jeśli na serio traktujemy...

06 sierpień 2021
Jeśli na serio traktujemy Ewangelię, to musimy przyjąć, że szatan może „wchodzić” w człowieka. ks. Rafał Jarosiewicz
Łk 22, 3 „Wtedy szatan wszedł w Judasza, zwanego Iskariotą, który był jednym z Dwunastu”.

Top