Jezus znając dokładnie swoją...

29 marzec 2021
Jezus znając dokładnie swoją przyszłość, to, co jest potrzebne do zrozumienia dla Jego uczniów stopniowo objawia Łk 13, 35 „Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”.

Top