Doświadczenie Boga bardzo często...

12 luty 2020
Doświadczenie Boga bardzo często prowadzi do pragnienia dzielenia się Nim ze wszystkimi Łk 2, 17 „Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu”.

Top