W Jezusie odnajdujemy sens...

03 lipiec 2019

W Jezusie odnajdujemy sens służby. Mk 10, 45 „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Top