Zachowania uczniów Jezusa...

07 marzec 2019

Zachowania uczniów Jezusa budziły i budzą pytania Mk 7, 5 „Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”

Top