Dzieła Boga czasem nawet budzą lęk...

02 styczeń 2019

Dzieła Boga czasem nawet budzą lęk Mk 5, 15 „Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął”.

Top