Nawet będąc uczniem Jezusa...

29 czerwiec 2018

Nawet będąc uczniem Jezusa, Jego apostołem, są takie momenty, w których przychodzi nam płakać nad własnym życiem Mt 26, 75 „Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał”.

Top