Kiedy prawdziwie jesteśmy z Jezusem...

29 czerwiec 2018

Kiedy prawdziwie jesteśmy z Jezusem - nie da się tego ukryć Mt 26, 71 „A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: Ten był z Jezusem Nazarejczykiem”.

Top