Dochodzi do takich momentów, że kapłani też zadają Jezusowi pytania

26 maj 2018

Dochodzi do takich momentów, że kapłani też zadają Jezusowi pytania Mt 26, 63 „Lecz Jezus milczał. A najwyższy kapłan rzekł do Niego: Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”

Top