Przyjmowania woli Bożej możemy nauczyć się od Jezusa na modlitwie

26 maj 2018

Przyjmowania woli Bożej możemy nauczyć się od Jezusa na modlitwie Mt 26, 39 „I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty”.

Top