Jezus nie wszystkim pokazuje wszystko. Nie bądź zazdrosny, że do czegoś nie zostałeś wybrany

26 maj 2018

Jezus nie wszystkim pokazuje wszystko. Nie bądź zazdrosny, że do czegoś nie zostałeś wybrany Mt 26, 37 „Wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę”.

Top