Bóg posługuje się czasem nawet „kogutem”

26 maj 2018

Bóg posługuje się czasem nawet „kogutem” Mt 26, 34 „Jezus mu rzekł: Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz”.

Top