Jezus jasno określa cel przelanej przez Siebie krwi

28 kwiecień 2018

Jezus jasno określa cel przelanej przez Siebie krwi Mt 26, 27 – 28 „Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”.

Top