Wobec proroctw, które Jezus wypowiada niektórzy po prostu Go sprzedają

28 kwiecień 2018

Wobec proroctw, które Jezus wypowiada niektórzy po prostu Go sprzedają Mt 26, 14 – 15 „Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników”.

Top