W Polsce modli się i posługuje 18 tysięcy sióstr, 12 tysięcy zakonników, 1330 mniszek kontemplacyjnych.

02 luty 2018

W Polsce modli się i posługuje 18 tysięcy sióstr, 12 tysięcy zakonników, 1330 mniszek kontemplacyjnych. Pod tą informacją, kryje się ogrom modlitwy, pracy apostolskiej i charytatywnej, bogactwo, którego często nie widać, bo dotyczy sfery duchowej. Żyjący radami ewangelicznymi – czystością, ubóstwem i posłuszeństwem zakonnice, zakonnicy, mnisi i mniszki - jak pisał Jan Paweł II w adhortacji „Vita consecrata” - są w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji. http://niedziela.pl/artykul/33599/XXII-Dzien-Zycia-Konsekrowanego

 

Top