Ochrona małoletnich i pomoc skrzywdzonym w Kościele - raport roczny 2022.

15 marzec 2023

Ochrona małoletnich i pomoc skrzywdzonym w Kościele - raport roczny 2022. "W centrum działań służących zwalczaniu przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych powinna być zawsze troska o osobę skrzywdzoną" - ten fragment komunikatu Marty Titaniec i ks. Piotra Studnickiego otwiera tegoroczny raport roczny "Ochrona małoletnich i bezbronnych oraz pomoc pokrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele w Polsce". https://www.gosc.pl/doc/8128810.Ochrona-maloletnich-i-pomoc-skrzywdzonym-w-Kosciele-raport 

Top