Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce.

30 kwiecień 2021

Nowe żeńskie zgromadzenia zakonne w Polsce. Siostry zawierzanki, małe siostry Baranka, jadwiżanki wawelskie, Betlejemitki czy siostry uczennice Krzyża – to tylko niektóre z wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych, które od niedawna działają w Polsce. Część z nich powstała w kraju, część przybyła z zagranicy. https://www.gosc.pl/doc/6834966.Nowe-zenskie-zgromadzenia-zakonne-w-Polsce 

Top