W niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego.

07 kwiecień 2021

W niedzielę Święto Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Święto to - obowiązujące w Kościele powszechnym od 2000 r. - ukazuje jedną a najważniejszych prawd chrześcijaństwa. Zostało ustanowione przez Jana Pawła II w odwołaniu do objawień s. Faustyny Kowalskiej, na zawartą w nich prośbę samego Jezusa. Zabiegi o ustanowienie tego święta sięgają roku 1938 r., które po śmierci św. Faustyny podjął jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. https://www.gosc.pl/doc/6806094.W-niedziele-Swieto-Milosierdzia-Bozego?fbclid=IwAR1BEgp4lcQKVuZSYEiYS122qMMu-aTIxS1bCqT0x1WeGblW7DTHhJA2geY 

Top