Papież: szkoła Maryi jest szkołą wiary i życia.

24 październik 2020

Papież: szkoła Maryi jest szkołą wiary i życia.

„Wciąż jesteśmy wzywani, aby odkrywać wielkie działa Maryi, wchodząc w serce jej tajemnicy. Z niego wypływają dwa elementy, bardzo podkreślane przez Pismo Święte: ona jest matką oraz kobietą” - te słowa Papież wypowiedział podczas spotkania z przedstawicielami Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum z okazji 60. rocznicy jego założenia. Franciszek zwrócił uwagę, że od samego początku instytucja była powierzona trosce Sług Maryi. Życzył, aby każdy z nich żył duchem służby na wzór Maryi, który przynosi wiele pożytku teologii, Kościołowi oraz im samym. https://www.niedziela.pl/artykul/60154/Szkola-Maryi-jest-szkola-wiary-i-zycia 

Top