Mimo trudności i ograniczeń pielgrzymowanie na Jasną Górę trwa.

01 sierpień 2020

Mimo trudności i ograniczeń pielgrzymowanie na Jasną Górę trwa.

Mobilizacja dodatkowych służb, np. odkażających i logistycznych, wybór nowych tras, ograniczenia w liczbie osób, to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stanęli organizatorzy i pielgrzymi udający się na Jasną Górę w czasie utrzymującego się stanu pandemii. Mimo trudności i zmienionych form pielgrzymowania ruch pątniczy na Jasnej Górze trwa. Wciąż wielu katolików nie wyobraża sobie lata bez pielgrzymki do Częstochowy. https://www.niedziela.pl/artykul/56342/Mimo-trudnosci-i-ograniczen 

Top